Arteluthe – Exquisite Sound Since 2011

Bakom namnet Arteluthe finns konstruktören Robert Gaboury, en man med många fina konstruktioner i portföljen. Mr. Gaboury är lite av en specialist på bredbandsteknik och har tagit fasta på den kunskapen även när han skapade Arteluthes hittills enda modell, Stiletto.

http://www.arteluthe.ca/home